Nieuws

 • VVD Rucphen Lokaal sterk voor u.

  Wij zijn er klaar voor en de campagne "lokaal sterk" krijgt steeds meer een gezicht. VVD Rucphen is er voor u binnen de gemeente Rucphen. Ook de komende vier jaar willen wij weer van waarde zijn voor de Rucphense gemeenschap. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Rucphen 2022-2026

  De gemeente Rucphen is een mooie en sportieve gemeente met veel ruimte en boordevol potentie, kortom een gemeente waar mensen willen wonen, werken, leven en genieten. Lees verder

 • Bewonersonderzoek 2021

  Bewonersonderzoek gemeente Rucphen Wij als VVD hebben uw hulp nodig om goed in beeld te krijgen wat er leeft binnen de verschillende dorpen. Hiervoor hebben wij een onderzoek uitgezet. We hebben daar waar het mag een briefkaart in de brievenbus gedaan. Hier staat de uitleg en de reden van ons verzoek in vermeld. Nu hebben we ook best wat brievenbussen met de bekende ja/nee of nee/nee stickers erop. Deze hebben wij overgeslagen. Nu willen wij ook graag de mening van de deze inwoners weten en vragen wij aandacht via social media en hopelijk ook via mond op mond reclame voor ons onderzoek. Wil je ook de enquête invullen dan is onderstaande link te gebruiken en per kerkdorp aangepast https://rucphen.vvd.nl/rucphen https://rucphen.vvd.nl/sprundel https://rucphen.vvd.nl/stwillebrord https://rucphen.vvd.nl/zegge https://rucphen.vvd.nl/schijf In sommige gevallen kan het zijn dat de internetbrowser instellingen heeft die de link blokkeren. Je kan dan via een andere browser proberen. Soms is even later nogmaals proberen ook succesvol. Zijn er verder nog vragen dan zijn wij bereikbaar via de mail onder het kopje contact. Lees verder

 • VVD Rucphen verrast zorgverleners op dagbesteding en verzorgingshuizen

  VVD verrast zorgverleners

  © Toon Verdaasdonk

  Het harde werken wordt beloond. Binnen de werkgroep campagne VVD Rucphen werd het plan geboren om de medewerkers in de ouderzorg en dan specifiek de dagopvang en steunpunt medewerkers een taart te overhandigen. Lees verder

 • Vragen over permanente bewoning op camping de Witte Plas

  nieuws

  © BN de Stem

  Vraagtekens bij permanente bewoning op De Witte Plas SCHIJF - De Rucphense VVD-fractie wil de permanente bewoning op camping De Witte Plas in Schijf opnieuw aan de kaak stellen. Aanleiding is een artikel in de Rucphense Bode, waarin campingeigenaar Wim Hak zegt weinig last te hebben van de lockdown omdat hij zoveel vaste gasten heeft. ,,Financieel kabbelen we, mede door de permanente bezetting, rustig voort‘’, laat Hak optekenen. Het gaat om ongeveer 90 recreanten, die in het bezit zijn van een vakantieverblijf op zijn park aan de Molendreef. Zij komen in de weekends en vakanties naar De Witte Plas. De overige 280 plaatsen worden, naar zijn zeggen, permanent bewoond. Hak wil zich sterk maken om het wonen op zijn vakantiepark te legaliseren. Gedoogbeschikkingen VVD-raadslid Johan Nouws vraagt zich af of het gemeentebestuur wel voldoende in beeld heeft hoeveel mensen er permanent op De Witte Plas verblijven. Hij vraagt zich af of de aantallen die de campinghouder zelf oplepelt wel stroken met de door de gemeente aangeleverde gedoogbeschikkingen. De VVD-er vindt het zelf aan de hoge kant en vraagt zich af of er gehandhaafd wordt als het aantal vaste bewoners hoger uitvalt dan Rucphen feitelijk toelaat. Vreemdelingenpolitie Afgelopen week kwam de camping in het nieuws vanwege een steekpartij, waarbij enkele arbeidsmigranten betrokken waren. Met enige regelmaat voeren gemeente, politie, belastingdienst, GGD West-Brabant en vreemdelingenpolitie controles uit op het vakantiepark. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr verzekerde meermaals dat De Witte Plas geen tweede Fort Oranje wordt. De liberale fractie is daar niet gerust op. Nouws: ,,De eigenaar spreekt in het artikel over het wijzigen van het bestemmingsplan zodat de wonen op zijn vakantiepark gelegaliseerd wordt. Ik wil graag van het college horen of zij bereid zijn hieraan mee te werken.‘’ Nouws vraagt hoeveel ‘camping-gasten’ van De Witte Plas ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie. Hij wil weten welk bedrag jaarlijks wordt geheven en geïncasseerd aan lokale heffingen en hoe de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaald wordt. De camping heeft nog wel toeristenplaatsen: staplaatsen met een mobiele caravan of touringcar en een buitenveldje voor zestig natuurliefhebbers. Lees verder

 • Aangepast bermbeheer

  © BN de Stem

  12 mei − Bijenambassadeur Lazeroms: ‘Bloemrijke bermen zijn de snelwegen voor bijen’ Lees verder

 • Ad Jongenelis naar VVD Rucphen

  © Toon Verdaasdonk

  17 februari − Ad Jongenelis verruilt PvdA voor VVD: ,,Ik kijk eerst naar de mensen, niet naar de politieke kleur.‘’ SINT WILLEBRORD - Nu de PvdA Rucphen het bijltje erbij neergooit, staat enig raadslid Ad Jongenelis niets meer in de weg zijn politieke toekomst uit te stippelen. De 54-jarige Willebrorder steekt de raadstafel over en sluit zich per direct aan bij de VVD. Lees verder

 • VVD Rucphen zorgt voor korte communicatielijnen met inwoners

  27 augustus − Als VVD Rucphen willen wij graag op een makkelijke wijze in contact komen met onze inwoners. Wij willen ons graag inzetten voor goede initiatieven of voor zaken in de samenleving die extra aandacht nodig hebben. Lees verder

 • Groen licht voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen

  19 november − Groen licht voor nieuwe woonwijk Hofstede in Rucphen Lees verder

 • René Lazeroms fier op resultaten en ontwikkelingen

  21 februari − René Lazeroms fier op resultaten en ontwikkelingen RUCPHEN - Wethouder René Lazeroms (46) is tevreden met de aangetrokken woningbouw. Na jaren van stilstand, door de recessie, zit de woningbouw weer in de lift. Trots benoemt hij de diverse projecten binnen de gemeente Rucphen die afgerond of in ontwikkeling zijn. Ook industrieterrein De Nijverhei krijgt volgens hem een boost door de aangetrokken economie en de nieuwe infrastructuur. De Binnentuin bestempelt de VVD-er als een omvangrijk dossier: "Een groot project dat meerdere bestuursperiodes in beslag neemt, net zoals de omleiding Rucphen- Sprundel-Sint Willebrord." De komende jaren kan men rekenen op honderden woningen die worden opgeleverd. Wethouder Lazeroms somt een aantal projecten op die binnen de kernen in ontwikkeling zijn genomen: de afronding van plan Vissenberg 2 in Sprundel, nieuwbouwproject Oranje Nassau in Sint Willebrord, de afronding van project Raadhuisstraat Rucphen (woningen naast het oude Raadhuis) en het uitbreidingsplan Hofstede voor 180 woningen, project De Berg dat in ontwikkeling is in Schijf, en in Zegge de vervolmaking van project Hooghei met starterswoningen. "Rucphen is weer volop in beweging!" Dorpsontwikkeling Naast woningbouw wordt ook gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de kernen. "We maken de dorpen toekomstbestendig. Zegge en Schijf zijn afgerond, Sprundel, Sint Willebrord en Rucphen zijn volop in uitvoering." Elke kern krijgt of heeft een aantrekkelijk centrum, waarbij de wethouder laat doorschemeren aan deze centrumplannen nog graag invulling te willen geven in een volgende bestuursperiode. Heel trots is hij op het nieuwe Willebrordse Emmausplein, dat ruimte biedt aan ondernemers en de weekmarkt. Dat gemeenschapshuis De Vaart en jeugdhuis De Louwen in Rucphen zich verenigen in het centraal gelegen dorpshuis Agora is een kroon op het maatschappelijk leven in Rucphen, zo vindt de wethouder. Het dorpsplein van die kern blijkt nog een aandachtspunt. "We willen een groter plein, daar gaan we ons sterk voor maken." Fier is de wethouder op het Medisch Centrum Willebrord dat in aanbouw is. "Daarachter worden tien middeldure huurwoningen gerealiseerd, een unicum, die hebben we weinig. Te weinig zelfs." Ook sommige 'lelijke plekken' worden ingevuld. Bijvoorbeeld het al een tijd braakliggend perceel aan de Dorpsstraat naast de drogist in Sint Willebrord: Hier zijn plannen voor het realiseren van een hofje, tien patiowoningen (gelijkvloers), een winkelunit en 33 parkeerplaatsen. "Een prachtig plan dat voorziet in een behoefte en dat tegelijkertijd een verfraaiing van het straatbeeld oplevert. Twee vliegen in één klap." Bedrijvigheid Ook de verkoop van industriegrond op bedrijventerrein De Nijverhei zit in de lift. "Onlangs hebben we een nieuw bedrijf mogen verwelkomen en momenteel lopen er enkele opties die mogelijk verzilverd worden." De goede band met Industriële Kring Rucphen (IKR) werpt zijn vruchten af: "Een collectieve beveiliging en de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn twee resultaten die genoemd kunnen worden als gevolg van de samenwerking." Ook de komst van het glasvezelnetwerk in het buitengebied juicht hij toe: "Zo kunnen ook onze bedrijven in het buitengebied profiteren van snel internet. De 'internet of things' wordt steeds belangrijker. De digitalisering neemt steeds grotere vormen aan. Ook Rucphen moet mee in de vaart der volkeren. Snel internet is dan van groot belang. Niet alleen voor de bedrijven, maar zeker ook voor de inwoners van het buitengebied. Kijk naar de dienstverlening van de gemeente en vanuit zorginstanties. Die loopt meer en meer langs de digitale snelweg. Dat zal in de toekomst zeker niet minder worden." Toerisme en recreatie "De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Toekomstvisie Puur Rucphen 2030 aangegeven dat we in 2030 honderdduizenden bezoekers willen ontvangen in onze mooie gemeente. Dat is geen geringe opgave." De oprichting van het Toeristisch Fonds dat ondernemers al dan niet in samenwerking met particulieren in staat stelt een bijdrage aan te vragen voor projecten die een impuls geven aan toeristisch Rucphen, kan daar mogelijk aan bijdragen. "Een mooie uitdaging", aldus wethouder Lazeroms. "Ik hoop daar ook na de verkiezingen van 21 maart mijn steentje aan bij te kunnen dragen." Binnentuin De ontwikkeling van de Binnentuin is van groot belang bij het realiseren van de grote ambities zoals die in de Toekomstvisie zijn weergegeven. In november 2012 werd Lazeroms midden in een ambtstermijn benoemd als wethouder door het plotselinge overlijden van Jan Suijkerbuijk. Hiermee kreeg Lazeroms de taken Sport en ontwikkeling Binnentuin inclusief Wielerwereld in zijn portefeuille. "Vergelijk De Binnentuin met andere grote projecten waar ook jaren aan gewerkt wordt. Nu de plannen steeds concreter worden, laaien de politieke en maatschappelijke discussies op. Samenwerking is essentieel om de plannen Binnentuin een kans van slagen te geven." Stem Over samenwerking gesproken. Onlangs is het Wielerplan Regio West-Brabant gelanceerd. Een plan dat West-Brabant als dé internationale wielerregio van Nederland op de kaart zet. "Een prima ontwikkeling, waarbij diverse West-Brabantse gemeenten hun wielerkrachten bundelen, en daarmee als peloton samen aan kop rijden", aldus de wethouder, die in zijn vrije tijd ook graag een rondje fietst. "Samen kom je verder dan alleen. Dat geldt voor gemeenten, maar dat geldt ook voor de inwoners van onze gemeente. Dat kan door actief te zijn in allerlei overleg- en/of werkgroepen, maar ook door een stem te laten horen. Bijvoorbeeld op 21 maart als er verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. De gemeente gaat ons allemaal aan. Maak gebruik van die stem", zo besluit de wethouder Lees verder

 • Liberaal Daan van den Broek wijst op belang starterswoningen

  © Webmaster

  30 oktober − Liberaal Daan van den Broek wijst op belang starterswoningen Lees verder

 • VVD-raadslid Johan Suijkerbuijk richt zich op toekomst

  02 oktober − VVD-raadslid Johan Suijkerbuijk richt zich op toekomst Lees verder

 • Raadslid Hilde Spijkers blij met facelift dorpskernen

  31 juli − Raadslid Hilde Spijkers blij met facelift dorpskernen Lees verder

 • Johan Nouws blij met Schijfse raadsleden in lokale politiek

  31 juli − Johan Nouws blij met Schijfse raadsleden in lokale politiek Lees verder

 • Welkom

  18 augustus − VVD-Rucphen De crisis is voorbij. De economie groeit, de werkeloosheid daalt en de woningmarkt bloeit op. Maar nog lang niet iedereen voelt dat in zijn eigen leven. Daarom moeten we doorbouwen zodat straks alle inwoners van onze gemeente de vruchten kunnen gaan plukken van het herstel! Iedereen aan het werk Het is ontzettend belangrijk om werk te hebben omdat je daarmee voor jezelf en je gezin kunt zorgen. Onze VVD wil dat iedereen een baan kan vinden. Dat de hoogte van je pensioen duidelijk is. En dat de belastingen omlaag gaan. Zo voelen we allemaal dat het beter gaat. Nederland veilig houden Veiligheid kun je nooit 100% garanderen. Maar de VVD doet er wel alles aan om ons land te blijven beschermen tegen terroristen, criminelen en vijandige landen. Daarom investeren we in onze politie en ons leger. Overlastsituaties moeten hard en streng aangepakt worden. Ook we willen een nieuwe stroom migranten voorkomen. Vertrouwen op onze goede zorg Op zorg moet je kunnen vertrouwen. Gelukkig hebben we in onze gemeente Rucphen geweldige zorg dankzij alle huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. Onze ouderen moeten de zorg krijgen die ze verdienen Bestuurlijke zelfstandigheid De VVD wil dat onze gemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Waar mogelijk willen we natuurlijk graag met onze omliggende gemeenten samenwerken. Dat is alleen maar goed. Besturen is vooruitzien We willen onze gemeente leefbaar houden voor jong en oud. Betaalbare woningen, centrumplannen, toeristische initiatieven, de omleidingsweg en de ontwikkeling van de Binnentuin dragen we als VVD-Rucphen een warm hart toe. Trots VVD-Rucphen is trots op haar groene gemeente en is ook trots op haar sportieve inwoners die samen met alle ontelbare vrijwilligers er voor zorgen dat het in onze gemeente goed toeven is ! Dat is waar onze VVD voor staat ! Lees verder