Aangepast bermbeheer

ZEGGE – Minder maaien, bermen die een rommelige indruk maken en het is nog duurder ook: dan heb je iets uit te leggen. Daarom ook zijn Wim Hoeben als procesmanager van Waterschap Brabantse Delta en bijenambassadeur René Lazeroms naar het trapveldje aan de Kapelstraat in Zegge gekomen om het nieuwe maaibestek in West-Brabant toe te lichten. ,,Door bermen en slootkanten meer met rust te laten, helpen we de natuur.’’

De plek van samenkomst is symbolisch: een reusachtig bijenhotel vormt het decor. En daar doen we het allemaal voor, legt de Rucphense wethouder Lazeroms uit. ,,Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. Minder maaien zorgt voor meer biodiversiteit.’’ 


De boodschap is duidelijk: West-Brabant gaat er de komende jaren anders uitzien. Dertien gemeente in de regio doen mee met het nieuwe maaibeheer, net als Staatsbosbeheer en het waterschap. Halderberge en Woensdrecht kiezen voor eigen oplossingen. 


Bloeiende en ruige berm

Hoeben weet als aanjager van het project dat niet iedereen geniet van bloeiende en ruigere bermen die voedsel bieden en nestgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Er wordt op weerstand gerekend, bij zowel bevolking als ondernemers. ,,Maar de tijd van pappen en nathouden is voorbij. Het roer moet om. De klepelmachines kunnen in de uitverkoop.’’ 


De Wet Natuurbescherming is leidend bij de nieuwe aanpak. De deelnemende gemeenten hebben hun grondgebied nauwkeurig in kaart gebracht en het maaibeleid in detail vastgesteld. Hoeben: ,,Van elke vierkante meter weten we wat we willen doen.’’ Wat er volgens Lazeroms ook bij komt: de raad over de streep trekken. ,,Er moet extra geld bij.’’ Lazeroms gelooft in de dialoog, samen met burgers, boeren en buitenlui. ,,Een boer vindt het natuurlijk niet fijn om distels te zien.’’ 


De klepelma­chi­nes kunnen in de uitverkoop


Wim Hoeben

Als bijenambassadeur is Lazeroms blij met het recente partnerschap van E-Fiber dat in bijvoorbeeld Zundert en Moerdijk gleuven graaft voor glasvezelnetwerken en in die bermen vervolgens klavers zaait. ,,Zo ontstaan aaneengesloten stroken en een bloemenlint voor bijen.’’ 


Geen vaste maaidata

We moeten beseffen dat we deel uitmaken van de natuur.


René Lazeroms

Bij het aanbesteden van het project lag de lat hoog, legt Hoeben uit. ,,Er waren ook weinig reacties. Alleen partijen die in de hele keten konden denken, maakten een kans.’’ Het nieuwe maaibestek houdt in dat er geen vaste maaidata meer zijn en dat het langer duurt voordat de eerste beurt in het voorjaar wordt uitgevoerd. Ook wordt ander en lichter materiaal ingezet. Aan het afvoeren van het maaisel worden eveneens hoge eisen gesteld. ,,Circulair denken is nodig.’’ 


 De verkeersveiligheid komt volgens Lazeroms niet onder druk te staan. ,,Op hoeken blijven we traditioneel maaien.’’ Bermen die er uitzien als gazons worden echter een uitzondering, ook bij bedrijventerreinen in West-Brabant. ,,We moeten beseffen dat we deel uitmaken van de natuur.’’