Verkiezingsprogramma VVD Rucphen 2022-2026

De gemeente Rucphen is een mooie en sportieve gemeente met veel ruimte en boordevol potentie, kortom een gemeente waar mensen willen wonen, werken, leven en genieten.

© Toon Verdaasdonk

De gemeente Rucphen is een mooie en sportieve gemeente met veel ruimte en boordevol potentie, kortom een gemeente waar mensen willen wonen, werken, leven en genieten. 

De VVD wil de gemeente Rucphen blijvend verbeteren. Wij vinden namelijk dat Rucphen niet alleen een mooie gemeente moet zijn, maar boven alles ook een veilige en financieel gezonde gemeente. Een Noord-Brabantse gemeente waar het voor alle bewoners, bezoekers en ondernemers goed toeven is.

Rucphen is een gemeente met een wereldwijde uitstraling. Onder andere door de wieler- en biljartsport. In deze gemeente stond de wieg van veel bekende wielrenners, biljarters en andere sporters. Rucphen ligt bovendien gunstig gelegen op 20 minuten van zowel Antwerpen als Breda. Het bos en de heide zijn vlakbij. Voor de toeristen is de gemeente Rucphen zonder twijfel een ideale plek om te verblijven en bourgondisch te recreëren. 

De VVD vindt dat Rucphen deze uitstekende positie nog beter zou kunnen uitdragen. De VVD is bij uitstek de partij die het huishoudboekje van de gemeente goed in de gaten houdt. We zijn voorstander van geen onnodige uitgaven en willen daar waar mogelijk lastenvermindering. De VVD houdt zich aan zijn verantwoordelijkheid en durft beslissingen te nemen, ook wanneer deze minder prettig zijn voor een deel van onze inwoners.

De komende jaren krijgt de gehele gemeente te maken met vergrijzing (mensen worden steeds ouder) en ook met ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder). De zorg voor deze groeiende groep ouderen is en blijft goed geregeld: de ouderen blijven mobiel en er is een groot aanbod van activiteiten. We moet er op letten en trachten de samenstelling van de beroepsbevolking gezond te houden. De gemeente moet bovendien jonge en goed opgeleide mensen binden aan onze mooie gemeente. Een groot aantal jongeren kiest na het afstuderen nog steeds voor een andere gemeente als vestigingsplaats. Als de Rucphense arbeidsmarkt op termijn gezond en concurrerend wil blijven, dan moet de gemeente er alles aan doen om zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan de gemeente te binden. Te denken valt aan nieuwbouw binnen én buiten de dorpsgrenzen en goede bereikbaarheid plus voorzieningen in alle kernen. VVD Rucphen wil het voor ondernemers makkelijker maar vooral ook goedkoper maken om binnen de gemeente te ondernemen. Bovendien willen we als VVD Rucphen minder regels en ook minder gemeentelijke lasten.

Waarden als verantwoordelijkheid, vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn voor de VVD belangrijk.

De VVD gelooft in de kracht van mensen en die kansen geven. Wie aan de slag wil gaan met de eigen buurt en leefomgeving, wie een bedrijf wil starten of een evenement wil organiseren, moet daartoe zoveel mogelijk kansen krijgen. De gemeente moet niet sturen op geluk maar de vrijheid bieden voor al haar inwoners om dat geluk zelf vorm te geven.

VVD Rucphen heeft in september een bewonersonderzoek gehouden onder de inwoners van de gehele gemeente. Hierin werd onder meer gevraagd naar de tevredenheid van de inwoners en naar hun wensen. De resultaten van deze enquête zijn in dit verkiezingsprogramma meegenomen. VVD Rucphen wil daarmee laten zien dat het belang en de wensen van de inwoners van de gemeente het uitgangspunt is van haar politiek handelen.