VVD-raadslid Johan Suijkerbuijk richt zich op toekomst

 

VVD-raadslid Johan Suijkerbuijk richt zich op toekomst

 

RUCPHEN – Johan Suijkerbuijk is sinds 2009 actief in de Rucphense politiek. Reden is dat wijlen wethouder Jan Suijkerbuijk zijn neef aanspoort om zijn fractie, de VVD, te komen versterken. Johan heeft daar wel oren naar, en wordt lid van de commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen). Een logische keuze voor deze medewerker bij de belastingdienst. In 2014 treedt hij toe tot de Rucphense raad en brengt hij zijn verworven begrotingskennis in de praktijk.

 

“Structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, dat is de kern van een begroting . Een overschot klinkt leuk maar ontstaat meestal omdat geplande investeringen worden uitgesteld. Je moet de begroting van de gemeente leren begrijpen en de commissie ABM is daarvoor een prima leerschool”, steekt Suijkerbuijk van wal.

 

OZB
Maar niet alleen houdt de liberaal het gemeentelijk huishoudboekje nauwlettend in de gaten, ook de beurs van de burger: ”Onze partij heeft gepleit voor een stabilisatie van de OZB (Onroerendezaakbelasting), en niet onverdienstelijk. Al twee jaar hebben we een verhoging tegen kunnen houden.” Over de milieubewuste burger die zijn afval netjes scheidt zegt de VVD-er: “Even was er sprake om de diftar (gedifferentieerde tarieven waarbij geregistreerd wordt hoeveel afval wordt aangeboden) op minimaal vier ledigingen te stellen, maar daar heeft onze partij een stokje voor gestoken. Goed gedrag moet worden beloond en niet worden gestraft. Zo zie je maar, onze partij denkt niet alleen in grote projecten.”

 

Vooruitkijken
Een zorgzame en zelfredzame maatschappij is onderdeel van het vastgestelde toekomstbeleid en Suijkerbuijk kijkt graag vooruit. “Zo hebben we de invulling van de Wmo beheersbaar gemaakt. Het beschikbare geld moet terecht komen bij de juiste mensen waarbij we ook rekening moeten
houden met toekomstgerichte zorg.”

 

Toekomstvisie
Want Suijkerbuijk merkt op dat de Rucphense samenleving vergrijst en ontgroent (wegtrekken van de jeugd) en pleit voor voorzieningen voor ouderen en jeugd. Als kapstok hanteert de VVD-er de toekomstvisie 2030 die twee jaar geleden door de gemeente Rucphen is gelanceerd. “Aantrekkelijk wonen is er daar een van, woningen voor elke doelgroep waaronder starters”. Een ander punt waar zijn partij de komende verkiezingen op inzet is het openbaar groen. “Een drama op dit moment. We moeten dit efficiënter aanpakken.” De vrijetijdseconomie juicht Suijkerbuijk toe. “De Binnentuin moet er komen, anders worden we op termijn onderdeel van buurgemeenten. Komen we gelijk op punt vier van de toekomstvisie; regionale samenwerking. Dat kan alleen met lef, durf en daadkracht op voorwaarde dat het voordeel en kwaliteit oplevert.

 

Vrijwilligers
Zijn partij omarmt overheidsparticipatie waarbij burgerinitiatieven door de gemeente worden omarmd en gefaciliteerd. “Maar daar zijn nog wat hindernissen te nemen. Wij als gemeente moeten dergelijke initiatieven nog meer belonen en de steeds schaarser wordende groep vrijwilligers koesteren.” Blij is de Rucphenaar met de komst van gemeenschapshuis Agora. Wel spreekt hij zijn hoop uit voor een groot dorpsplein, en niet een kleintje dat momenteel in de planning staat. “We noemen het gekscherend het ‘pletske’. De veelbesproken omleiding vindt in Suijkerbuijk een aanhanger: “Een must, zeker nu er omleidingen in grensgemeenten zijn gerealiseerd.” In zijn vrije tijd is Suijkerbuijk vooral op sportief gebied actief. Zo wandelt en fietst hij graag en is betrokken in het bestuur van de cyclocross. Verder is hij al tien jaar voorzitter van wijkvereniging ‘De Louwen’. Tot slot deelt Suijkerbuijk met enige trots mede: “We dragen aan het einde van deze periode een positief huishoudboekje over, waarin de investeringen van De Binnentuin al zijn verwerkt.