René Lazeroms fier op resultaten en ontwikkelingen

RUCPHEN - Wethouder René Lazeroms (46) is tevreden met de aangetrokken woningbouw. Na jaren van stilstand, door de recessie, zit de woningbouw weer in de lift. Trots benoemt hij de diverse projecten binnen de gemeente Rucphen die afgerond of in ontwikkeling zijn. Ook industrieterrein De Nijverhei krijgt volgens hem een boost door de aangetrokken economie en de nieuwe infrastructuur. De Binnentuin bestempelt de VVD-er als een omvangrijk dossier: "Een groot project dat meerdere bestuursperiodes in beslag neemt, net zoals de omleiding Rucphen- Sprundel-Sint Willebrord."

 

René Lazeroms fier op resultaten en ontwikkelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCPHEN - Wethouder René Lazeroms (46) is tevreden met de aangetrokken woningbouw. Na jaren van stilstand, door de recessie, zit de woningbouw weer in de lift. Trots benoemt hij de diverse projecten binnen de gemeente Rucphen die afgerond of in ontwikkeling zijn. Ook industrieterrein De Nijverhei krijgt volgens hem een boost door de aangetrokken economie en de nieuwe infrastructuur. De Binnentuin bestempelt de VVD-er als een omvangrijk dossier: "Een groot project dat meerdere bestuursperiodes in beslag neemt, net zoals de omleiding Rucphen- Sprundel-Sint Willebrord."

 

 

 

De komende jaren kan men rekenen op honderden woningen die worden opgeleverd. Wethouder Lazeroms somt een aantal projecten op die binnen de kernen in ontwikkeling zijn genomen: de afronding van plan Vissenberg 2 in Sprundel, nieuwbouwproject Oranje Nassau in Sint Willebrord, de afronding van project Raadhuisstraat Rucphen (woningen naast het oude Raadhuis) en het uitbreidingsplan Hofstede voor 180 woningen, project De Berg dat in ontwikkeling is in Schijf, en in Zegge de vervolmaking van project Hooghei met starterswoningen. "Rucphen is weer volop in beweging!"

 

Dorpsontwikkeling

 

Naast woningbouw wordt ook gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de kernen. "We maken de dorpen toekomstbestendig. Zegge en Schijf zijn afgerond, Sprundel, Sint Willebrord en Rucphen zijn volop in uitvoering." Elke kern krijgt of heeft een aantrekkelijk centrum, waarbij de wethouder laat doorschemeren aan deze centrumplannen nog graag invulling te willen geven in een volgende bestuursperiode. Heel trots is hij op het nieuwe Willebrordse Emmausplein, dat ruimte biedt aan ondernemers en de weekmarkt.

 

Dat gemeenschapshuis De Vaart en jeugdhuis De Louwen in Rucphen zich verenigen in het centraal gelegen dorpshuis Agora is een kroon op het maatschappelijk leven in Rucphen, zo vindt de wethouder. Het dorpsplein van die kern blijkt nog een aandachtspunt. "We willen een groter plein, daar gaan we ons sterk voor maken." Fier is de wethouder op het Medisch Centrum Willebrord dat in aanbouw is. "Daarachter worden tien middeldure huurwoningen gerealiseerd, een unicum, die hebben we weinig. Te weinig zelfs." Ook sommige 'lelijke plekken' worden ingevuld. Bijvoorbeeld het al een tijd braakliggend perceel aan de Dorpsstraat naast de drogist in Sint Willebrord: Hier zijn plannen voor het realiseren van een hofje, tien patiowoningen (gelijkvloers), een winkelunit en 33 parkeerplaatsen. "Een prachtig plan dat voorziet in een behoefte en dat tegelijkertijd een verfraaiing van het straatbeeld oplevert. Twee vliegen in één klap."

 

Bedrijvigheid

 

Ook de verkoop van industriegrond op bedrijventerrein De Nijverhei zit in de lift. "Onlangs hebben we een nieuw bedrijf mogen verwelkomen en momenteel lopen er enkele opties die mogelijk verzilverd worden." De goede band met Industriële Kring Rucphen (IKR) werpt zijn vruchten af: "Een collectieve beveiliging en de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn twee resultaten die genoemd kunnen worden als gevolg van de samenwerking." Ook de komst van het glasvezelnetwerk in het buitengebied juicht hij toe: "Zo kunnen ook onze bedrijven in het buitengebied profiteren van snel internet. De 'internet of things' wordt steeds belangrijker. De digitalisering neemt steeds grotere vormen aan. Ook Rucphen moet mee in de vaart der volkeren. Snel internet is dan van groot belang. Niet alleen voor de bedrijven, maar zeker ook voor de inwoners van het buitengebied. Kijk naar de dienstverlening van de gemeente en vanuit zorginstanties. Die loopt meer en meer langs de digitale snelweg. Dat zal in de toekomst zeker niet minder worden."

 

Toerisme en recreatie

 

"De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Toekomstvisie Puur Rucphen 2030 aangegeven dat we in 2030 honderdduizenden bezoekers willen ontvangen in onze mooie gemeente. Dat is geen geringe opgave." De oprichting van het Toeristisch Fonds dat ondernemers al dan niet in samenwerking met particulieren in staat stelt een bijdrage aan te vragen voor projecten die een impuls geven aan toeristisch Rucphen, kan daar mogelijk aan bijdragen. "Een mooie uitdaging", aldus wethouder Lazeroms. "Ik hoop daar ook na de verkiezingen van 21 maart mijn steentje aan bij te kunnen dragen."

 

Binnentuin

 

De ontwikkeling van de Binnentuin is van groot belang bij het realiseren van de grote ambities zoals die in de Toekomstvisie zijn weergegeven. In november 2012 werd Lazeroms midden in een ambtstermijn benoemd als wethouder door het plotselinge overlijden van Jan Suijkerbuijk. Hiermee kreeg Lazeroms de taken Sport en ontwikkeling Binnentuin inclusief Wielerwereld in zijn portefeuille. "Vergelijk De Binnentuin met andere grote projecten waar ook jaren aan gewerkt wordt. Nu de plannen steeds concreter worden, laaien de politieke en maatschappelijke discussies op. Samenwerking is essentieel om de plannen Binnentuin een kans van slagen te geven."

 

Stem

 

Over samenwerking gesproken. Onlangs is het Wielerplan Regio West-Brabant gelanceerd. Een plan dat West-Brabant als dé internationale wielerregio van Nederland op de kaart zet. "Een prima ontwikkeling, waarbij diverse West-Brabantse gemeenten hun wielerkrachten bundelen, en daarmee als peloton samen aan kop rijden", aldus de wethouder, die in zijn vrije tijd ook graag een rondje fietst. "Samen kom je verder dan alleen. Dat geldt voor gemeenten, maar dat geldt ook voor de inwoners van onze gemeente. Dat kan door actief te zijn in allerlei overleg- en/of werkgroepen, maar ook door een stem te laten horen. Bijvoorbeeld op 21 maart als er verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. De gemeente gaat ons allemaal aan. Maak gebruik van die stem", zo besluit de wethouder