VVD Rucphen zorgt voor korte communicatielijnen met inwoners

Als VVD Rucphen willen wij graag op een makkelijke wijze in contact komen met onze inwoners. Wij willen ons graag inzetten voor goede initiatieven of voor zaken in de samenleving die extra aandacht nodig hebben.

Initiatieven vanuit de samenleving komen soms niet van de grond, omdat het proces wat doorlopen dient te worden in een aantal gevallen heel complex lijkt. Wij willen graag als vertegenwoordiger van de inwoners hier een coördinerende rol in spelen.

Hoe zien wij dit voor ons als VVD Rucphen?

Iedere dorpskern heeft een commissielid als aanspreekpunt om goede ideeën en initiatieven mee te bespreken. Voor Rucphen is dit William Heeren, voor Sprundel is dit Toon Verdaasdonk , voor St. Willebrord is dit Bonny de Bruijn en voor Zegge en Schijf is René van Nijnatten de aangewezen persoon. Onderaan staan ze afgebeeld met de info hoe ze bereikbaar zijn.

Alle 4 zijn nu burgerlid in één van de gemeentelijke raadscommissies.

Zij hebben korte lijnen met raadsleden en het college. Indien er een initiatief is wat past binnen de kaders van ons liberale gedachtegoed en van meerwaarde is voor de leefbaarheid van een dorp met haar inwoners dan willen wij graag ons netwerk er voor inschakelen.

Wij kunnen geen garanties geven voor het eindresultaat. Wel kunnen wij een brug vormen richting de gemeente en diegenen die invloed hebben op de besluitvorming. Het doel dient wel een breder maatschappelijk draagvlak te kennen dus individuele onderwerpen lenen zich minder voor deze werkwijze. Wij willen graag als lokale partij betrokken zijn bij alles wat er speelt in de verschillende dorpen en daar waar het kan onze bijdrage leveren.

Als er initiatieven zijn die we daadwerkelijk kunnen ondersteunen zullen we deze via de VVD facebookpagina, onze website en de Rucphense lokale omroep delen met de inwoners van het betreffende dorp.

Wij streven er naar en hopen op deze wijze de afstand tussen lokale politiek en onze inwoners te verkleinen.

Ben jij de eerste die zich meldt met een mooi plan of lokale uitdaging.

VVD Rucphen gaat er mee aan de slag!!!

Toon Verdaasdonk
Lid commissie maatschappelijke aangelegenheden. Aanspreekpunt voor de inwoners van de kern Sprundel. In het dagelijks leven regio manager in de detailhandel.

Bereikbaar via mail en telefoon.
T.Verdaasdonk@rucphen.nl of via
telefoon 06-43070746

René van Nijnatten
Lid commissie maatschappelijke aangelegenheden. Aanspreekpunt voor de inwoners van de kern Schijf en Zegge. In het dagelijks leven zelfstandig ondernemer in
de zorg.

Bereikbaar via mail en telefoon.
R.van.Nijnatten@rucphen.nl of via
telefoon 06-12993164Bonny de Bruijn
Lid commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Aanspreekpunt voor de inwoners van de kern St-Willebrord. In het dagelijks leven project leider in de industrie.

Bereikbaar via mail en telefoon.
B.de.Bruijn@rucphen.nl of via telefoon 06-24256362

William Heeren
Lid commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Aanspreekpunt voor de inwoners van de kern Rucphen. In het dagelijks leven account manager in de financiële wereld.

Bereikbaar via mail en telefoon.
W.Heeren@rucphen.nl of via telefoon 06-51111980