Raadslid Hilde Spijkers blij met facelift dorpskernen

RUCPHEN – Hilde Spijkers-Suijkerbuijk draait al twaalf jaar mee in de Rucphense politiek. De eerste periode van vier jaar als lid van commissie EROM. Dit commissielidmaatschap gaf haar de ruimte zich goed te kunnen voorbereiden op haar zetel in de gemeenteraad in 2010. Want, zoals zij aangeeft, er komt heel wat op je af. De VVD-er vindt dat je als gemeentebestuur echt iets kunt bereiken en geeft als mooi voorbeeld de facelifts van de verschillende dorpskernen.

Raadslid Hilde Spijkers blij met facelift dorpskernen

6                                                                         

Door Monique Jansen op 27 juli 2017 Algemeen

RUCPHEN – Hilde Spijkers-Suijkerbuijk draait al twaalf jaar mee in de Rucphense politiek. De eerste periode van vier jaar als lid van commissie EROM. Dit commissielidmaatschap gaf haar de ruimte zich goed te kunnen voorbereiden op haar zetel in de gemeenteraad in 2010. Want, zoals zij aangeeft, er komt heel wat op je af. De VVD-er vindt dat je als gemeentebestuur echt iets kunt bereiken en geeft als mooi voorbeeld de facelifts van de verschillende dorpskernen.

“De kern Rucphen is hierbij de hekkensluiter, maar het wordt al heel fraai zo met het gerestaureerde gemeentehuis en de nieuwbouw Agora”, laat Spijkers weten. Maar waar ze vooral trots op is: ”We hebben ons huishoudboekje goed op orde gehouden. De burgers zijn niet meer belasting gaan betalen om de kernen te renoveren. Dat geldt overigens ook voor de omleiding. Het ziet er zelfs naar uit dat de zuidelijke tak vervroegd wordt aangelegd. De financiën laten het toe hoewel ik een bijdrage van provincie wel op zijn plaats vind. Daar moeten we nog achteraan.”

Doe-democratie
Waar de fractieleidster van de lokale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie nog een uitdaging ziet is overheidsparticipatie. Vastgesteld door het kabinet waarbij de overheid haar rol moet omvormen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Hierbij liggen de initiatieven bij de burgers en heeft de gemeente een meer bescheiden rol. Wel moet de gemeente actief bijdragen aan deze doe- democratie. “Burgers tonen initiatieven en de overheid toets of het haalbaar is. Het is niet alleen een omslag voor ambtenaren, ook voor de raadsleden. Communicatie is hierbij heel belangrijk. Je moet de mensen zien te bereiken en te interesseren voor”, legt de liberale uit.

Ommekeer
Deze benadering maakt deel uit van de toekomstvisie 2030 die onlangs is vastgesteld. “De komende jaren moeten we uitzoeken of dit model werkt.  Misschien blijkt straks dat de burgers dit helemaal niet wensen. Het is voor ons allen een ommekeer die tijd nodig heeft om te verankeren.” Direct bij haar zitting in de gemeenteraad in 2010 bekleedde zij de functie van vicevoorzitter. Wethouder Jan Suijkerbuijk had haar destijds benaderd met de vraag voor deelname in de plaatselijke politiek. Hierop werd de onderneemster eerst lid van de commissie Economie Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) en later vervulde zij de taak van gemeenteraadslid als vicevoorzitter. Na het overlijden van Suijkerbuijk in 2012 werd hij opgevolgd door fractieleider VVD René Lazeroms, en werd Spijkers vanzelfsprekend voorzitter.

Camping
Samen met haar man en broer runt de fractievoorzitster een camping in Rucphen. Dat Spijkers een vooruitziende blik heeft getuigt haar keuze van twintig jaar geleden. “We hebben toen bepaald dat we in de wintermaanden de camping sluiten. Schrijnende situaties zoals momenteel spelen op Fort Oranje zijn ons door dit besluit bespaard gebleven. Gelukkig hebben we dat destijds goed ingeschat.” En in die wintermaanden heeft de liberale eindelijk tijd voor haar hobby’s zoals zwemmen in het binnenbad bij De Vijfsprong, of hardlopen in de natuur. “En in die maanden krijgen mijn drie kinderen extra aandacht. Ik zit in het Sinterklaascomité en ben betrokken bij de communiewerkgroep.”