Wethouder Cees Evers (VVD) blij met bruisende dorpskernen

 

RUCPHEN - Bij zijn aanstelling als wethouder in 2014 had Cees Evers een missie: nog een keer de rug krommen voor de gemeenschap. Al direct werd hij in deze functie voor een uitdaging gesteld: een bezuiniging van een ton realiseren binnen de vijf SKW's (Stichting Cultureel Werk). In goed overleg is dat bedrag teruggebracht tot 35.000 euro door een sociale aanpak en samenwerking. Ook het verenigen van twee besturen met een eigen identiteit , Stichting SKW Rucphen en Stichting gemeenschapshuis De Vaart uit Rucphen, is hem gelukt. En als wethouder Cultuur omarmt hij het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit zet cultuur op de kaart bij het onderwijs. Alle basisscholen uit de gemeente Rucphen nemen deel.

"De grootste klus was voor niemand zichtbaar", aldus Evers (66), die hierbij verwijst naar Agora: het nieuwe dorpshuis van Rucphen. "Een enorme uitdaging om van twee besturen, met ieder hun eigen cultuur, een eenheid te maken. Het heeft geresulteerd in Stichting Agora Rucphen. De oplevering van het gebouw Agora stuitte op vertraging , onder meer vanwege leveringsproblemen van diverse bouwmaterialen. Daarnaast moest de dakconstructie op de tweede verdieping nog brandwerend worden gemaakt. Dit kostte extra tijd. Maar veiligheid boven alles, we nemen geen enkel risico. Rucphen krijgt er een prachtige accommodatie bij", aldus Evers.

Bezuinigingen

Een andere klus waren de bezuinigingen binnen de SKW's. "Een grote uitdaging. Maar door goed overleg, luisteren naar elkaar en openstaan voor de ideeën van de SKW's is het ons gelukt. Met de vraag 'Wat hebben de SKW's nodig om goed te functioneren?' zijn we samen rond de tafel gegaan. De SKW's zijn zelf met creatieve ideeën gekomen. De samenwerking tijdens dit traject was goed. Het is een schoolvoorbeeld van overheidsparticipatie. We laten hierbij organisaties en inwoners zelf met ideeën komen. Dat werkt prima en stimuleert. De gemeente faciliteert."

Sociale portefeuille

Evers heeft zijn roots in het onderwijs. Toen hij in 2014 door zijn partij werd benaderd voor de parttime functie van wethouder, maakte hij deel uit van het directieteam van het Gertrudiscollege uit Roosendaal. "Ik had graag Onderwijs in mijn portefeuille erbij gehad, maar ben zeer tevreden met mijn taken. Een sociale aanpak past bij mij. Ik ben trots op het sociaal kapitalisme in onze gemeente. Het is een genot om in onze gemeente te wonen. Elk dorp is anders, maar in elke kern bruist het van de activiteiten Dat is goed en moet zo blijven".

Kindpakketten

"We hebben een enorme vooruitgang geboekt in het domein Welzijn", vervolgt hij. "Met name het armoedebeleid heeft een enorme impuls gekregen, mede door het landelijke beleid. Gemeenten ontvangen nu structureel extra geld om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Voor de jongeren heeft de gemeente Rucphen gekozen voor een samenwerking met Stichting Leergeld. Dat werkt prima. Zo hebben we onder meer de kindpakketten geïntroduceerd in onze gemeenten. Dat is een enorm succes. Mensen die het niet zo breed hebben, ontvangen hiermee tweemaal per jaar een pakket voor kinderen, uiteraard afgestemd op de leeftijd van de kinderen . Ook bepaalde faciliteiten op het gebied van sport en cultuur worden vergoed."

Subsidieverdeling

Een ander punt uit het Hoofdlijnenakkoord waar Evers uitvoering aan heeft gegeven, is de gelijkwaardigheid in subsidieverdeling. "Er is meer gelijkwaardigheid in subsidies gekomen voor kleine organisaties. Ook de aanvragen konden eenvoudiger, vond ik. Nu voldoet een aanvraag om de vier jaar met uitzondering van de SKW's vanwege de personeelskosten."

Ondernemers

Evers kijkt ook tevreden terug op het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met het nieuwe beleid worden aanbestedingen zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Ook lokale ondernemers krijgen zo meer kans om een opdracht te krijgen.

Op het gebied van ICT heeft de gemeentelijke website een enorme boost gekregen. "Klantvriendelijk, gemakkelijk te navigeren , duidelijke en actuele informatie en volledig gericht op een goede dienstverlening", aldus Evers met in zijn portefeuille ICT. "Die dienstverlening willen we niet alleen persoonlijk geven, maar ook online."

Bureaucratie

"In 2015 hebben we de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. Hierin staat beschreven wat voor gemeente we in 2030 willen zijn. De belangrijkste thema's voor de komende jaren staan hierin beschreven. Niet alleen de toekomstvisie, maar ook door de ontwikkelingen verandert het werk van een ambtenaar. De ambtenaar is niet langer werkzaam achter het bureau, maar gaat het gesprek aan, zoekt de mensen op. Deze verandering is volop gaande. Ik wil ze hiervoor complimenteren."

Vrijwilligersprijs

"Ook heb ik heel veel waardering voor de vrijwilligers in onze gemeente" vertelt Evers. Veel mensen zetten zich belangeloos in voor andere inwoners of verenigingen. Juist door de inzet van deze vrijwilligers bruisen onze kernen zo. Jaarlijks zetten we de vrijwilligers in het zonnetje met de vrijwilligersprijs. Elk jaar ontvangt een vrijwilligersorganisatie deze prijs tijdens de Vrijwilligersavond. Deze avond is altijd goed bezocht en heeft elke keer een andere opzet. Ook is er de jeugdvrijwilligersprijs. De jeugd is immers belangrijk voor het voortbestaan van het vrijwilligerswerk."

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Ook prijst de wethouder van Cultuur de komst van het project CmK binnen het basisonderwijs. "Scholen ontvangen drie jaar lang subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie en de gemeente. Het doel is dat kinderen zich via goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Scholen bepalen zelf de expressievorm waarbij zij de samenwerking aangaan met culturele instellingen."

Wat Evers betreft mag er meer aandacht zijn voor cultuur. Een goed begin is de introductie van de Cultuurprijs in 2017. In 2018 staat de Cultuurprijs in het teken van Cultureel erfgoed. Een grote wens van de wethouder is dat er in elke dorpskern een 'muziekkiosk' komt.

Molens

De gemeente telt nog twee molens. Helaas heeft De Heimolen in Rucphen nog geen nieuwe bestemming, maar de onderhandelingen voor een nieuw concept zijn in de eindfase. Molen De Hoop uit Sprundel daarentegen staat volop in de samenleving. Eind dit jaar wordt de balans opgemaakt om de molen symbolisch aan de stichting te verkopen, iets dat nog steeds het doel van de gemeente Rucphen is.

In zijn jonge jaren was Evers een fanatiek voetballer. "Drie keer op rij met SV Sprundel kampioen geworden met uiteindelijk promotie naar de tweede klasse." Nu staat hij graag op de tennisbaan, maar zijn grootste hobby is op dit moment zijn twee kleinkinderen.