VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022

We lieten het de afgelopen vier jaar weer zien: VVD-Rucphen is een plaatselijke politieke partij die bestuursverantwoordelijkheid neemt. Met een raadsfractie van 7 personen en 2 wethouders in het college van burgemeester en wethouders bereikten we voor u als inwoner van de gemeente Rucphen mooie resultaten. Leest u even mee? 1. Het gemeentelijk huishoudboekje is financieel stabiel met geen OZB-verhogingen in 2017 en 2018. 2. Bouw- en bestemmingsplannen zijn vanuit de crisisperiode vlot getrokken. 3. Er wordt in de verschillende kernen weer volop gebouwd voor starters, doorstromers en senioren. 4. De centrumplannen van de kernen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel zijn verder uitgevoerd. Denk aan de aanleg van het Kloosterplein en omgeving in Sprundel, de bouw van de multifunctionele accommodatie Agora in Rucphen en de herontwikkeling van de locatie Parkzicht met uitplaatsing van de dokterspraktijk en apotheek vanuit het processiepark in St. Willebrord. 5. De nieuwe Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet zijn opgepakt en plaatselijk ingebed. Binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. 6. Er is meer gelijkwaardigheid gebracht in subsidies voor kleinere vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 7. De eerste fase van de omleiding Rucphen is gerealiseerd en de verdere aanleg ervan wordt in 2018 en 2019 afgerond. 8. De ontwikkeling van de Binnentuin is weer een stap dichterbij. Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld en de benodigde gelden voor een nieuwe sporthal, binnen- en buitenzwembad, een wieleroefenparcours en een BMX-track zijn in het meerjarig investeringsprogramma opgenomen. 9. Verschillende overlastsituaties en hangplekken voor jongeren in de kernen behoren tot het verleden. 10. Er is een toeristisch fonds opgericht. 11. Het plan voor het in rekening brengen van een minimum aantal ledigingen van 4 stuks restafval is teruggedraaid. En nu? Op naar nieuwe en klaarliggende plannen. Die we voor u daadkrachtig in uitvoering willen brengen.

© Webmaster