Raadslid Ingrid Talboom heeft oog voor burgers én ondernemers

 

Raadslid Ingrid Talboom heeft oog voor burgers én ondernemers

 

SPRUNDEL – ‘De gevoelige kant van de politiek’, zoals raadslid VVD Ingrid Talboom omschrijft, ligt haar wel. Niet opmerkelijk met een CV waarop kraam- bejaarden- gehandicapten en gezinszorg prijkt. Talboom vindt het jammer dat de zorgbudgetten vanuit het Rijk zijn ondergebracht bij de gemeenten. Ook de mantelzorger, die het steeds drukker krijgt, is voor haar een aandachtspunt. En ze kan het weten, regelmatig gaat ze persoonlijk in gesprek met burgers én ondernemers uit haar gemeente; ‘want’, zo redeneert Talboom, ‘als raadslid moet je weten wat er leeft onder de mensen.’

 

“Niet alles moet op het bordje van de mantelzorger terecht komen, daar is men in doorgeschoten. Als kind moet je ook nog gewoon bij je ouders op visite kunnen zonder belast te worden met een groot stuk zorg”, concludeert Talboom.

 

Confrontatie
Over de inrichting van de Wmo zegt de VVD-er: “Er moet ruimte zijn voor unieke gevallen.” Door haar ervaring in de zorg en haar huidige werk als pedicure, en praktijk voor voetreflex en stresscounseling, is zij goed op de hoogte van wat er leeft binnen de uitvoering Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). “Ik houd goed contact met de burgers, waaronder onze ouderen. Zo loop ik regelmatig bij ze binnen en ga desnoods de confrontatie aan. Geef uitleg waarom dingen gaan zoals bepaald. Maar vooral luister ik naar hun verhaal. Als raadslid moet je weten wat de mensen bezig houdt.” Tevreden is Talboom met de zorgpakketten voor gezinnen met een krappe beurs en de door de raad verhoogde bijstandsnorm.

 

Ondernemers
Behalve burgers mengt Talboom zich ook tussen de Rucphense ondernemers. Als bestuurslid van de IKR (Industriële Kring Rucphen) kent zij de vele Ins en Outs van ondernemend Rucphen. De afschaffing van het prijscodeboek, waarbij projecten volgens bepaalde richtlijnen werden aanbesteed, geeft ruimte aan kleine Rucphense ondernemers. De VVD-er over deze trofee: “De gemeente heeft met het nieuwe aanbestedingsbeleid meer oog voor haar eigen ondernemers bij kleine én grote projecten. Een goede zaak, onze ondernemers zijn immers de motor voor een gezonde Rucphense economie.”

 

Eilandjes
Op politiek gebied is er in Rucphen volgens Talboom nog winst te behalen: “De handen ineenslaan, met minder eilandjes, maar met behoud van fractie- eigenheid. Overigens vind ik een periode van vier jaar te kort om ideeën om te zetten in daden. Voordat je daadwerkelijk iets bereikt gaat het eerst over meerdere schijven. Begrijpelijk, maar het werkt vertragend.” Acht jaar terug stapte Ingrid Talboom politiek Rucphen binnen en veroverde met voorkeursstemmen direct een zetel. Zij werd lid van de commissie Maatschappelijk Aangelegenheden en vervult haar taak als raadslid vol overgave. “In het begin een flinke kluif. Ik heb me de materie en vakjargon eigen gemaakt en me voor honderd procent ingezet, ook in het contact met burgers en ondernemers.”

 

Keuze
Maar nu vindt Talboom de tijd rijp om het stokje over te dragen: “De zorgverzekering stelt steeds meer eisen aan mijn eigen bedrijf. Nascholing is daar één van. Honderd procent inzet vind ik vanzelfsprekend, zowel voor mijn bedrijf als voor de politiek. Deze inzet kan ik niet voor beiden blijven bieden, vandaar mijn keuze.” In haar vrije tijd is Talboom vrijwilliger bij EHBO Sprundel, en geeft daar lessen EHBO aan leerlingen van groep acht. Verder is zij graag buiten; joggen of wandelen met haar hond. Tot slot wil Talboom nog kwijt overheidsparticipatie te omarmen: “Initiatieven vanuit de burgers, en niet vanaf het ambtelijk bureau. Hoe meer initiatieven, hoe beter. Want burgers weten vanuit de praktijk wat er leeft en waaraan behoefte is.”