Gemeenteraadsverkiezingen

Beste VVD-er,

De stemhokjes zijn opgeruimd en de rode potloden zitten weer voor even in de doos. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn voor de VVD zeer succesvol verlopen en de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zijn inmiddels in volle gang.

En ook al lijkt het nog ver weg, de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn voor ons als bestuur inmiddels al opgestart. Dat is mede de reden dat we u dan ook graag uitnodigen voor een ledenvergadering van 11 mei 2017.
De ledenvergadering zal plaats vinden in De Moerse Bossen, Rucphenseweg 30, Klein Zundert en begint om 20:00 uur

Voor de vergadering is de agenda voorlopig als volgt samengesteld:

1. Opening.
2. Notulen ALV 2016
3. Financieel verslag 2016
         - Verslag kascontrole
         - Décharge  
4. Secretarieel verslag 2016
5. Kaderstelend advies:
         - Lijsttrekker afzonderlijk aanwijzen
         - Lijstduwer afzonderlijk aanzoeken.
         - Geen lijstverbinding
         - ALV bepaalt kandidatenlijst.
         - Kandidaten zijn aanwezig bij kandidaatstellingsvergadering

         Het kaderstellend advies is te downloaden via deze link: Kaderstellend Advies v1.0

6.Samenstelling kandidaatstellingscommissie en verkiezingsprogramma commissie per gemeente.
7. Opleidingen
8. Ledenwerving.
9 Data ALV II en III

Zoals u kunt zien is deze ALV de eerste stap naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Wij hopen u dan ook te verwelkomen op 11 mei 2017 om 20:00 uur in De Moerse Bossen.


Uw VVD lokaal netwerk Rucphen Zundert

 

******************AANVULLEND AGENDAPUNT*********************

Beste VVD-er,

Op de agenda van de aankomende ALV van 11 mei 2017 is er een aanvulling op de agenda.

Binnen het bestuur is de vacature van secretaris vacant geworden. Om deze in te vullen draagt het bestuur voor als kandidaat Marian Frijters.
Naast deze kandidatuur wordt ieder lid van de VVD in de mogelijkheid gesteld om zich aan te melden voor het vervullen van deze functie.
Om dit te doen, meld u zich aan via het mailadres van het secretariaat:
secretariaat@vvd-rucphen-zundert.nl.
Tijdens de ALV zal er stemming plaats vinden over de definitieve invulling van deze vacature.


Uw VVD lokaal netwerk Rucphen Zundert